O nás

v premenách času

Vraví sa: „Za všetkým hľadaj ženu!“. Možno, alebo práve preto privítala podnikateľka Alžbeta Macherová na sklonku 19. storočia svojich prvých vzácnych hostí v novootvorenej horskej výletnej reštaurácii a vinárni. Tým navždy zmenila ráz letoviska v Harmónii. Panstvo začalo prúdiť nielen z Modry či Prešporku, ale aj zo vzdialenej Viedne či Pešť-Budína. Radi spomínali, radi sa vracali. Nielen naši, ale aj hostia z cudziny.


Viac ako sto rokov sa tu potvrdzovali priateľstvá, urovnávali spory či pečatili lásky prvým spoločným tancom mladomanželov. K dobrej nálade patrili lahodné vína, chutné jedlá a veselá muzika. Macherovci v areáli reštaurácie postavili ďalší objekt - Vilu Etelku, čím vytvorili jeden kompaktný celok. Ubiehajúci čas menil nielen tvár objektu ale aj jeho názvy. Z jednoducho nazvanej  reštaurácie sa stal Restaurant Prokša či neskôr známy Kačabar, na ktorý si ešte aj dnes pamätá veľa návštevníkov.

Ničivý požiar v roku 1992 prerušil tento viac ako storočie trvajúci úspešný príbeh. Po dôkladnej niekoľkoročnej rekonštrukcii dnes slúži Vila čiastočne ako súkromný rezidenčný objekt. Jej hlavným poslaním však stále zostáva dôstojné napĺňanie odkazu Alžbety Macherovej z predminulého storočia, ktorým je tvoriť priestor pre stretnutia ľudí, na ktorých nám a vám výnimočne záleží. V harmónii prírody a štýlu.